Reklamácie a záručná doba

Sme si vedomí všetkých nepríjemností spojených s reklamáciou. Tovar ešte pred jeho odoslaním pozorne kontrolujeme a v maximálnej miere sa snažíme, aby Vám bol doručený bez závad. Pokiaľ by sa náhodou na tovare nejaký problém predsa len vyskytol, postupujte podľa dolu uvedeného návodu. Pomôže nám to čo najrýchlešie vyriešiť vzniknutý problém k Vašej spokojnosti. Vopred ďakujeme!

Postup pri uplatnení reklamácie:

V prípadne vadného tovaru, postupujte prosím podľa tohoto návodu:

Je potrebné, aby zákazník doručil vadný tovar spolu s kópiou záručného listu, alebo kópiou dokladu o zakúpení na našu adresu (Nešporova 14, 909 01 Skalica). K tovaru a kópiam dokladov je potrebné priložiť aj list s aktuálnym dátumom, v ktorom zákazník uvedie nedostatky a vady na tovare. Zákazník obdrží od predávajúceho do 3 dní od doručenia vadného tovaru informáciu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia prostredníctvom e-mailu. Reklamácia bude vybavená od 3 do 14 dní od doručenia vadného tovaru , v komplikovanejších prípadoch bude táto reklamácia vybavená do 30 dní od jej prijatia.

Záručná doba a záručné podmienky:

ZÁRUKA na tovar v tomto elektronickom obchode je 24 mesiacov, pokiaľ nie je u samotného výrobku dostatočne zvýraznená iná doba záruky, podľa druhu výrobku a občianskeho zákonníka! Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na záručnom liste, alebo na doklade o zakúpení.

Táto záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku, či už umyseľné, alebo neúmyseľné, na prirodzené opotrebovanie a pod. Taktiež na používanie tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste či dokumentácii, neodborným zachádzaním, obsluhou či použitím. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady, ktoré spôsobili prírodné živly.
Pod záruku nespadá výrobok, ktorý bol rozobraný alebo opravený osobou, ktorá nie je autorizovaným partnerom výrobcu.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká pri poškodení tovaru pri preprave, takto vzniknuté škody je potrebné riešiť s dopravcom pri preberaní tovaru a spísať s ním protokol o poškodenej zásielke, pričom poškodenú zásieľku (tovar) od dopravcu nepreberiete. O zbytok reklamácie sa postará náš obchod, aj na základe kópie Vami spísaného protokolu. Nepoškodený tovar Vám zašleme obratom na Vašu adresu.

 

Späť na obchodné a dodacie podmienky

Hľadanie

Nákupný košík
Počet položiek v košíku: 0
Celková cena: 0 eur


Pri objednávke hokejovej výstroje nad 200€ je dopravné zdarma


Osobný odber hokejového tovaru z eshopuNovinky a ešte nižšie ceny prostredníctvom Facebooku: